Peer Reviewers

 

REVIEWER

1. Andi Tenri Nurwahidah ID Scopus : 57196706723
  ID Google Scholar : 85jMejwAAAAJ
  ID Sinta : 6715906
     
2. Septiana Indratmoko ID Scopus : 57212678411
  ID Google Scholar : NYDf0QMAAAAJ
  ID Sinta : 6643786
     
3. Asep Nurrahman Y ID Scopus : -
  ID Google Scholar : -0K_PesAAAAJ
  ID Sinta : 6737260
     
4. Rifqi Ferry B ID Orcid : 0000-0003-2703-3251
  ID Google Scholar : jaVVKUQAAAAJ
  ID Sinta : 6699841
     

EDITOR

1. Lulu Setiyabudi ID Scopus : -
  ID Google Scholar : VWHUKW8AAAAJ
  ID Sinta : 6743781
     
2. Meka Faizal Farabi ID Scopus : -
  ID Google Scholar : myTEzOAAAAAJ
  ID Sinta : 6744639
     
3. Denih Agus Setia P ID Scopus : -
  ID Google Scholar : vzSLSIoAAAAJ
  ID Sinta : 6750183
     
4. Ira Pangesti ID Scopus : -
  ID Google Scholar : 4pAE27MAAAAJ
  ID Sinta : 6750586